سایت اطلاعات بانکی طلاب محترم " دفتر شهریه قم" و "دفتر شهریه شهر مقدس مشهد"

توجه: برای طلاب محترم "دفتر شهریه شهر مقدس مشهد" شهریه ماه شعبان واریز نشده است.

 • ثبت اطلاعات:

طلاب با توجه به نکات ذیل اقدام به ورود اطلاعات خویش نمایند:

 • از ثبت شماره کارت و حساب صندوق های زیر جدا خودداری نمایند:

1- کارت صندوق مرکز خدمات حوزه های علمیه

2- کارت صندوق دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

3- کارت مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 • ثبت شماره 16رقمی مندرج بر روی هر کدام از کارتهای بانکی هیچ اعتباری ندارد و ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • طلاب محترم " دفتر شهریه قم" باید شماره حساب خود نزد" بانک ملی ایران " را ثبت نمایند.
 • طلاب محترم "دفتر شهریه شهر مقدس مشهد" باید شماره حساب خود نزد" بانک تجارت " را ارسال نمایند.
 • برای به دست آوردن شماره حساب کارت خود به بانک یا سایت مربوطه مراجعه نمایید
 • طلاب محترم " دفتر شهریه قم" و "دفتر شهریه شهر مقدس مشهد" که کد آنها در این سایت نیست، می توانند مشخصات و شماره حساب خود را درج نمایند.
 • طلاب محترم "دفترشهریه مشهد" حتما در توضیحات ذکر نمایند که از طلاب "دفتر شهریه مشهد" می باشند.

توجه: طلاب محترم "دفتر شهریه قم" همچنین می توانند مراتب را از طریق کانال " امر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام " پیگیری نمایند.

 • راهنمایی(طلاب محترم دفتر شهریه قم)

 

 • شهریه ماه رجب1441طلاب محترم ایرانی(مقیم قم) به حساب سیبا واریز شده است. طلاب از طریق بام و یا بانک ملی پیگیری نمایند.
 • شهریه ماه رجب1441برخی از طلاب محترم اتباع(غیرایرانی مقیم قم) به حساب بانک تجارت واریز شده است. حساب خودشان را بررسی نمایند. در صورت تمایل می توانند حساب خود را به حساب سیبا تغییر دهند
 • به برخی از حسابهای طلاب محترم مقیم قم به علت "راکد بودن حساب" شهریه ماه رجب1441واریز نشده است. طلابی مقیم قم که شهریه ماه رجب1441 آنها به حساب موجود بر روی این سایت واریز نشده است، در همین سامانه اطلاع رسانی نمایند تا واریزی آنها بررسی شود.